ULUSLARARASI KONFERANSLAR

Fransa/Türkiye: Yurttaşlığa Giden Yollar, 2018

Almanya ile Türkiye Etkileşiminde Dini Kimlikler ve Kurumlar: Kültürlerarası Bir Bakış, 2009

Göç, Kültür, Kamu Politikası ve Toplum: Ulusaşırı Sorunlar ve Perspektifler, 2008