publications

Publications originating from our activities:

Book:


Haldun Gülalp ve Günter Seufert, eds. (2013), Religion, Identity and Politics: Germany and Turkey in Interaction, London: Routledge.Thematic dossiers:


Cenk Özbay ve Maral Erol (Dosya Editörleri) (2018), “Vatandaşlık Rejimi, Cinsellikler ve Beden Siyaseti,” Cogito, 90.


- Cenk Özbay ve Maral Erol, “Vatandaşlık Rejimi, Cinsellikler ve Beden Siyaseti”

- Evren Savcı, “Trans Seks İşçileri ve Derin Vatandaşlık”
- Haktan Ural, “Türkiye’de Bir Mekân Stratejisi Olarak Queer Yuva İmkânları”
- Volkan Yılmaz, “Türkiye’de Cinsel Sağlık Politikaları ve Haklar”
- Ayşecan Terzioğlu, “Vatandaşlığı Biyoiktidar ve Sağlık Eşitsizlikleri ile Tartışmak”
- Cenk Özbay, “İstanbullu Homonormativite ve  Üst-Orta Sınıf Gey Erkekler”


Haldun Gülalp (Editor) (2016), “Laikliğe Yeniden Bakış,” Cogito, 84.


- Haldun Gülalp, “Laikliğe Yeniden Bakış: Türkiye’de Laikliğin Liberal Kökenleri”

- Umut Azak, “Dindar Laiklik”

- Gülçin Balamir Coşkun, “Devletin Din Eğitimindeki Rolü Ne Olmalıdır? Avrupa Konseyi’nin Yaklaşımı, AİHM Kararları ve Türkiye Örneği”


Haldun Gülalp (Editor) (2013), “Başkanlık Sistemi,” Cogito, 74.

- Haldun Gülalp, “Sunuş: Başkanlık Sistemi Tartışmaları”
- Demirhan Burak Çelik, “Parlamenter Geleneğimiz, Otoriterleşen Demokrasimiz ve Türk Tipi Başkanlık Sistemi”
- Yunus Sözen, “Demokrasi ve Otoriterlik Arasında: Başkanlık Sistemine Geçiş Siyaseti”
- Haldun Gülalp, “Barış ve Başkanlık: Bir Demokrasi Projesi Olarak ‘Anayasal Vatanseverlik’”


Mehmet Hacısalihoğlu (Editor) (2009), “19.yy’dan 20.yy’a Osmanlı’da Vatandaşlık Kavramının Gelişimi,” Toplumsal Tarih, 182 (Şubat).


- Fikret Adanır, “Çarlık Rusya’sı ve Habsburg İmparatorluğu Arasında Osmanlı’da Vatandaşlık”

- Mehmet Hacısalihoğlu, “İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Politikaları Bağlamında Türkçülük, Osmanlıcılık ve Türkleştirme Tartışmaları”

- Rober Koptaş,  “Ermeni Devrimci Partileri ve Krikor Zohrab”

- Bülent Bilmez, “Modern ve Geleneksel Kolektif Kimlikler ile Osmanlı Vatandaşlığı Arasında Osmanlı Aydını Üzerine Notlar”

- Cihan Osmanağaoğlu, “Tanzimat Fermanı’ından II.Meşrutiyet’e Osmanlı Vatandaşlığı”Articles and chapters in edited books:


Melin Levent Yuna (2013), “21. Yüzyıl İstanbul'unda Bir Kadınlık Hali: Bir Sembol olarak Tango,” Toplum ve Bilim, 126.

Haldun Gülalp (2013), “Religion on my Mind: Secularism, Christianity and European Identity,”  Religion, Identity and Politics: Germany and Turkey in Interaction, der. Haldun Gülalp ve Günter Seufert (London: Routledge) içinde.

Dilek Kurban ve Haldun Gülalp (2013), “A Complicated Affair: Turkey’s Kurds and the European Court of Human Rights,” The European Court of Human Rights: Implementing Strasbourg’s Judgments on Domestic Policy, der., Dia Anagnostou (Edinburgh: University of Edinburgh Press) içinde.

Haldun Gülalp (2011), “'Türk Itlak Olunur’: Anayasalarımızda Vatandaşlık,” Cogito, 67.

Ozan Erözden (2011), “1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında Vatandaşlık Tanımı Üzerine,” Cogito, 67.

Haldun Gülalp (2010), “Secularism and the European Court of Human Rights,” European Public Law, 16(3).

Haldun Gülalp (2010), “AİHM Kararları Işığında, Türkiye ve Fransa’da Laiklik," Avrupa Birliği, Demokrasi ve Laiklik: Semih Vaner Anısına, der., Cengiz Çağla and Haldun Gülalp (İstanbul: Metis Yayınları) içinde.

Dilek Kurban (2009), “Protecting Marginalised Individuals and Minorities in ECtHR: Litigation and Jurisprudence in Turkey,” The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised Individuals and Minorities in National Context, der., Dia Anagnostou and Evangelia Psychogiopoulou (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers) içinde.

Haldun Gülalp (2008), “Jean-Jacques Rousseau’nun İkilemi: Türkiye’de Vatandaşlık ve Siyasal Kültür,” Cogito, 54.

projects

conferences

seminars

participants