Etkinliklerimiz

etkinliklerimiz

Çalışma programımızın ana unsurları, ikişer haftalık aralıklarla yaptığımız düzenli seminerler ile Türkiye’nin vatandaşlık rejimini her yıl farklı bir alt başlıkta inceleyen bir günlük konferanstan oluşmaktadır.  Bunların yanısıra, fon bulabildiğimiz ölçüde, ilgi alanımız dahilinde uluslararası konferanslar düzenlemeyi umuyoruz.yayınlar

projeler

konferanslar

seminerler

katılımcılar