etkinliklerimiz

Çalışma programımızın ana unsurları, ikişer haftalık aralıklarla yaptığımız akademik içerikli seminerler ile Türkiye’nin vatandaşlık rejimini her yıl farklı bir alt başlıkta inceleyen bir günlük konferanstan oluşmaktadır.  Bunların yanı sıra, destek bulabildiğimiz ölçüde, ilgi alanımız dahilinde uluslararası konferanslar da düzenlemekteyiz.

  Düzenli seminerlerimiz gerek kıdemli gerekse genç araştırmacıların (yüksek lisans ve doktora tezleri dahil olmak üzere) halen sürdürdükleri, yeni tamamladıkları veya yeni yayımladıkları araştırmalarını akademik bir tartışma ortamına sunma olanağı sağlamaktadır.  Bu platformdan yararlanmak isteyenlerin bizimle iletişime geçmeleri teşvik olunur.


Iletisim Activities

hakkımızda

ilgi alanımız

etkinliklerimiz

ekibimiz

Anasayfa

programlar